En ekonomipartner att lita på

2005 var vi tre tjejer med lång erfarenhet från redovisningsbranschen som startade en ekonomibyrå. Vi blev ganska snart fler i det som nu är Diem Ekonomibyrå AB.

Idag kan vi stolt säga att vi har ett heltäckande tjänsteutbud inom redovisning och vi arbetar både med större och mindre företag, i alla branscher.

Alla medarbetare har lång erfarenhet inom redovisning och flera är auktoriserade redovisningskonsulter. Vi kontrolleras också regelbundet av SRF konsulterna, som är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Allt för att du ska känna dig trygg med ditt val av ekonomipartner.

Vi vill vara mer än bara ett företag du vänder dig till för att få hjälp med bokföringen. Även om det är just bokföring och redovisning som är grunden till allt vi gör. Som din ekonomipartner kan vi exempelvis hjälpa dig när du vill att företaget ska växa. Och vi kan förutse problem som du bör ta tag i, innan det är för sent.

Vi kan helt enkelt vara din rådgivare i de flesta ekonomiska frågor som rör ditt företag – frågor som också påverkar dig själv och din familj.

Välkommen till en ekonomipartner som du kan lita på.

Diem Ekonomibyrå har ett heltäckande tjänsteutbud inom redovisning och bokföring.

Diem Ekonomibyrå ägs av Inger Torstensson och Karin Haeger.

Vår långa erfarenhet har lärt oss att alla företag har unika behov och förutsättningar. Därför lägger vi stor vikt vid att alltid hitta rätt lösning för ditt företag.

Läs mer om oss som jobbar på Diem