NYHET 1 januari 2019 – Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Den stora förändringen är att arbetsgivaren ska redovisa alla bruttolöner, förmåner och skatteavdrag som gjorts per person, varje månad. Tidigare var det först i kontrolluppgiften som detta gjordes. Dessutom måste arbetsgivardeklarationen från och med årsskiftet göras via fil, vilket kräver speciell programvara.

Låt Diem göra en hälsokoll!

Vi kan se över ditt företags löneprocess och se till så att allt fungerar optimalt. Det kanske bara är mindre justeringar som behöver göras. Men då vet du att företagets lönerutiner mår bra inför framtiden.

Är det dags att ändra fokus?

Diem kan även sköta hela eller delar av företagets lönehantering. Då kan ekonomiavdelningens kompetens läggas mer på att stötta företagsledningens beslutprocess, istället för att lägga resurser på rutinarbete.

Med Diem kan du vara säker på att lönehanteringen sköts på bästa sätt. Med auktoriserade lönekonsulter uppdaterar vi hela tiden vår kompetens kring gällande lagar, avtal och regler. Vi kan också lägga tid på att planera och förbättra lönerutinerna, på ett sätt som en ekonomiavdelning på ett företag oftast inte har resurser till att göra.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad Diem kan göra för dig och ditt företag inom lönehantering.

Med jämna mellanrum är det smart att se över företagets rutiner inom olika områden. Och nu när Skatteverket inför nya regler för arbetsgivardeklarationer är det dags att se över lönerutinerna!

Vill du veta mer om våra tjänster inom lönehantering?

Kontakta oss, så berättar vi mer om vad Diem kan göra för dig och ditt företag.

Mia Kaneberg Schön
070-652 47 95
Annelie Lenell